TCPP / cyklopentan

  • cyklopentan

    cyklopentan

    Cyklopentan, také známý jako „pentamethylen“, je druh cykloalkanu se vzorcem C5H10.Má molekulovou hmotnost 70,13.Existuje jako druh hořlavé kapaliny.Je rozpustný v alkoholu, etheru a uhlovodících a není rozpustný ve vodě.Cyklopentan není rovinný prstenec a má dvě konformace: obálkové konformace a semi-židlové konformace.Vykazuje červenožlutou barvu při reakci s dýmavou kyselinou sírovou, přičemž reakcí s kyselinou dusičnou vzniká nitrocyklopentan a kyselina glutarová.

  • Zpomalovač hoření pro systém polyuretanové tuhé pěny TCPP

    Zpomalovač hoření pro systém polyuretanové tuhé pěny TCPP

    Zpomalovač hoření TCPP, chemický název Tris (2-chlorisopropyl) fosfát, je levný zpomalovač hoření na bázi chlóru a fosforu.Má nejlepší hydrolytickou stabilitu ze v současnosti dostupných halogenovaných organických fosfátů.Nedá se rozpustit ve vodě, rozpouští se ve většině organických rozpouštědel a má dobrou kompatibilitu s pryskyřicemi.Použití jako retardér hoření při výrobě acetátových vláken, polyvinylchloridu, PU pěn, EVA, fenolických materiálů.Kromě zpomalování hoření může také podporovat odolnost proti vlhkosti, odolnost proti nízkým teplotám, antistatickou schopnost a měkkost materiálů.