Amin etoxyláty loje

  • Amin etoxyláty loje

    Amin etoxyláty loje

    Tato řada produktů je rozpustná ve vodě.Série jsou neiontové, když jsou rozpuštěny v alkalickém a neutrálním prostředí, zatímco v kyselém prostředí vykazují kationtové.Jsou poměrně stabilní v kyselém i zásaditém prostředí a také v tvrdé vodě.V alkalickém a neutrálním médiu se řada může mísit s jinými iontovými látkami.