Ethoxyláty stearového alkoholu (Peregal O)

  • Ethoxyláty stearového alkoholu (Peregal O)

    Ethoxyláty stearového alkoholu (Peregal O)

    Tento produkt je kondenzován vyšším alifatickým alkoholem a ethylenoxidem, které tvoří mléčně bílý krém.Je snadno rozpustný ve vodě, s vynikajícími vlastnostmi rovnoměrného barvení, difúze, penetrace, emulgace, smáčivosti.