Speciální řada Polyether

  • Neiontová povrchově aktivní látka s nízkou pěnou

    Neiontová povrchově aktivní látka s nízkou pěnou

    Tento produkt je odecylalkohol a ethylenoxid, adukt propylenoxidu, může produkovat vynikající propustnost a zanedbatelné množství pěny, je to vynikající neiontová povrchově aktivní látka a takové produkty jsou široce používány v průmyslových oblastech.

  • Amin etoxyláty loje

    Amin etoxyláty loje

    Tato řada produktů je rozpustná ve vodě.Série jsou neiontové, když jsou rozpuštěny v alkalickém a neutrálním prostředí, zatímco v kyselém prostředí vykazují kationtové.Jsou poměrně stabilní v kyselém i zásaditém prostředí a také v tvrdé vodě.V alkalickém a neutrálním médiu se řada může mísit s jinými iontovými látkami.