Polyether modifikovaný silanem (MS pryskyřice)

  • MS těsnící pryskyřice Donseal 920R

    MS těsnící pryskyřice Donseal 920R

    Donseal 920R je silanem modifikovaná polyuretanová pryskyřice na bázi vysokomolekulárního polyetheru, zakončená siloxanem a obsahující karbamátové skupiny, má vlastnosti vysoké aktivity, žádný disociativní isokyanát, žádné rozpouštědlo, vynikající adhezi atd.