Polyethylenglykolová řada (PEG)

  • Řada polyethylenglykol

    Řada polyethylenglykol

    Vzhled PEG se mění z průhledné kapaliny na vločky spolu s jeho molekulovou hmotností.A je to rozpustnost ve vodě a hypotoxicita.Hydroxylová skupina na obou koncích molekulární struktury řady PEG má vlastnosti s nízkým obsahem alkoholu, které mohou být esterifikovány a etherifikovány.