Neiontová povrchově aktivní látka s nízkou pěnou

  • Neiontová povrchově aktivní látka s nízkou pěnou

    Neiontová povrchově aktivní látka s nízkou pěnou

    Tento produkt je odecylalkohol a ethylenoxid, adukt propylenoxidu, může produkovat vynikající propustnost a zanedbatelné množství pěny, je to vynikající neiontová povrchově aktivní látka a takové produkty jsou široce používány v průmyslových oblastech.