Donlube High Viscosity C Series

  • Donlube High Viscosity C Series

    Donlube High Viscosity C Series

    Donlube High Viscosity C Series jsou dioly nastartované polymery obsahující 75 hmotnostních procent oxyethylenových a 25 hmotnostních procent oxypropylenových skupin. Výrobky řady C s vysokou viskozitou jsou také dostupné v řadě molekulových hmotností (a viskozit).Výrobky řady C s vysokou viskozitou jsou rozpustné ve vodě při teplotách pod 75 °C a mají dvě koncové hydroxylové skupiny.Extrémně široká škála vlastností nabízených mazacími kapalinami a mazivy Don je činí užitečnými v mnoha průmyslových aplikacích, jako jsou ohnivzdorné hydraulické kapaliny, kaly.